ea5
DOCENCIA

Introducción a la Economía

ECONOMíA


Código: 15713
Licenciatura: LE
Curso: 1º
Línea Curricular: -
Cuatrimestre: 1
Créditos: 6Programa de la Asignatura
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA


Año Académico
2007/2008

Curso
Licenciatura
ECONOMÍA

Línea Curricular/Tipo de Asignatura
Obligatoria


Departamento
ECONOMÍA APLICADA V

Profesores que imparten la asignatura durante el curso 2007/08:

1. Eva Mª Bea González
2. Marisol Esteban Galarza
3. Profesor a contratar (euskera)Objetivos de la asignatura (max. 6 líneas):

El objetivo de esta primera aproximación de los alumnos con la Teoría Económica es tratar de conocer de manera simplificada los principales fenómenos económicos. En particular el conocimiento y asimilación de los conceptos económicos básicos y los instrumentos del análisis económico.


Temario:

1.- Los Fundamentos de la Economía.
2.- Los Mercados y el Estado en la Economía Moderna.
3.- Los Elementos Básicos de la Oferta y la Demanda.
4.- Visión Panorámica de la Macroeconomía.
5.- La Medición de la Actividad Económica.
6.- El Consumo y la Inversión.
7.- El modelo del multiplicador.
8.- La Banca, los Mercados Financieros y la Política Monetaria.


Competencias específicas de la asignatura:

Se presentan los distintos agentes que intervienen en el mercado y se destacan las funciones del Sector Público. La determinación de las relaciones entre la oferta y la demanda así como algunas aplicaciones. La parte macroeconómica inicia al estudiante en el conocimiento de los conceptos macroeconómicos básicos –PIB, RN…-y permite dar una visión del funcionamiento de la economía en su conjunto. Se plantean los problemas macroeconómicos más importantes –inflación desempleo, crecimiento económico- mostrando sus relaciones de interdependencia a través de las políticas económicas fiscal y monetaria.


Metodología Docente:

Clase magistral y realización de cuestiones prácticas y teóricas en el aula.Sistemas de evaluación:

El examen constará de tres preguntas que podrán ser cuestiones teorícas y o prácticas, cada una de ellas con varios apartados. Observaciones:


Referencias Bibliográficas Básicas:

1.- SAMUELSON-NORDHAUS (2002). “Economía” Decimoséptima edición. Ed. MacGraw-Hill. Madrid.


Referencias Bibliográficas Complementarias:

2.- MANKIW, N.G. (1998). “Principios de Economía” 1º Ed. Ed. MacGraw-Hill. Madrid.
3.- MOCHON, F. (2000). “Economía. Teoría y Política”. 4ª Edición. Ed. MacGraw-Hill. Madrid.


Kodea: 15713
Lizentziatura: EL
Ikastaroa: 1.
Curriculum-Lerroa: --
Lauhilekoa: 1
Kreditoak: 6
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Ekonomi Eta Enpresa Zientzien Fakultatea


Irakasgaiko Programa
EKONOMIARAKO SARRERA


2007/2008
Ikasurtea


Maila
1.


Lizentziatura
EKONOMIA

Curriculum-lerroa/Irakasgai mota
EnborrezkoaSaila
EKONOMIA APLIKATUA V

2007/2008 ikasturtean irakasgaia ematen duten Irakasleak:

1. Eva Mª Bea González
2. Marisol Esteban Galarza
3. Profesor a contratar (euskara)
Adierazi zein irakaslek ematen dizkien eskolak euskara taldeeiIrakasgaiaren helburuak (gehienez 6 lerro):

Teoria Ekonomikoarekiko lehen hurbilketa honek gaur eguneko ekonomia mistoen funtzionamendu eta gertakari ekonomikoen azalpen sinplifikatua eskaintzen du.
Funtsezko ekonomi kontzeptuak eta analisi ekonomikoaren tresnak ezagutzea eta bereganatzea izanik, bereziki, irakasgai honen helburua.


Ikasgai-zerrenda:

1.- EKONOMIAREN FUNTSAK
2.- MERKATUAK ETA ESTATUA EKONOMIA MODERNOAN
3.- ESKAINTZA ETA ESKARIAREN OINARRIZKO FUNTSAK.
ERANSKINA: ESKAINTZAREN ETA ESKARIAREN APLIKAZIOAK
4.- MAKROEKONOMIAREN IKUSPEGI OROKORRA
5.- IHARDUERA EKONOMIKOAREN NEURKETA
6.- KONTSUMOA ETA INBERTSIOA
7.- BIDERKARIAREN EREDUA
8.- BANKUAK, FINANTZA MERKATUAK ETA MONETA POLITIKA


Ikasgaiari dagozkion gaitasun espezifikoak:

Merkatuan parte hartzen duten agenteak eta sektore publikoaren funtzioak azaltzen dira gaur eguneko ekonomia mistoetan oinarrituz.
Ekonomiaren funtzionamenduaren azterketa merkatu mailan hasten da, eskaintza eta eskarien arteko harremanak eta hauen aplikazioak zehaztuz. Makroekonomia atalean, berriz, ekonomiaren funtzionamendu orokorra aztertzen da, oinarrizko kontzeptuetan eta adierazle ekonomikoen kalkulu eta erabilerari arreta berezia eskainiz (BEG, NE, etab.).
Makroekonomiako arazo garrantzitsuenak (inflazioa, langabezia, hazkunde ekonomikoa) eta hauek moneta eta fiskal politikarekin duten interdependentziazko erlazioak azaltzen dira.


Irakaskuntza Metodologia:

Klase teorikoak eta klase praktikoak.
Ikasgelan egiten diren praktiketan teoriarekin lotutako ariketak landuko dira.


Ebaluazio sistemak:

Azterketa.
Hiru galdera teoriko-praktikoak izango ditu, bakoitza hainbat ataletan banatuta.


Oinarrizko erreferentzia bibliografikoak:

1.-SAMUELSON P.A. eta NORDHAUS W.D.(1999) “Ekonomia” UPV-EHUren Argitalpen Zerbitzua. (16/e).


Erreferentzia bibliografiko osagarriak:

2.- MANKIW, N.G. (1998). “Principios de Economía” 1º Ed. Ed. MacGraw-Hill. Madrid.
3.- MOCHON, F. (2000). “Economía. Teoría y Política”. 4ª Edición. Ed. MacGraw-Hill. Madrid.


Código: 15472
Licenciatura: LADE
Curso: 1º
Línea Curricular: -
Cuatrimestre: 1
Créditos: 4,5
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Ekonomi Eta Enpresa Zientzien Fakultatea


Programa de la Asignatura
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA


Año Académico
2007/2008

Curso
Licenciatura
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Línea Curricular/Tipo de Asignatura
Obligatoria


Departamento
ECONOMÍA APLICADA V


Profesores que imparten la asignatura durante el curso 2007/08:

1. Inmaculada Astorkiza Ikazuriaga (euskera)
2. Ana Mª Ferrero Rodríguez
3. Ana González Flores
4. Vidal Ruiz EluaObjetivos de la asignatura (max. 6 líneas):

Esta primera aproximación de los alumnos con la Teoría Económica trata en general de conocer de manera simplificada los fenómenos económicos. En particular el conocimiento y asimilación de los conceptos económicos básicos y los instrumentos del análisis económico.


Temario:

1.- Los Fundamentos de la Economía.
2.- Los Mercados y el Estado en la Economía Moderna.
3.- Los Elementos Básicos de la Oferta y la Demanda y sus Aplicaciones.
4.- Visión Panorámica de la Macroeconomía.
5.- La Medición de la Actividad Económica.
6.- El Consumo y la Inversión.
7.- El modelo del multiplicador.
8.- La Banca, los Mercados Financieros y la Política Monetaria.


Competencias específicas de la asignatura:

Se presentan los distintos agentes que intervienen en el mercado y se destacan las funciones del Sector Público. La determinación de las relaciones entre la oferta y la demanda así como algunas aplicaciones. La parte macroeconómica inicia al estudiante en el conocimiento de los conceptos macroeconómicos básicos –PIB, RN…-y permite dar una visión del funcionamiento de la economía en su conjunto. Se plantean los problemas macroeconómicos más importantes –inflación desempleo, crecimiento económico- mostrando sus relaciones de interdependencia a través de las políticas económicas fiscal y monetaria.


Metodología Docente:

Clases Teóricas, Clases de ejercicios.


Sistemas de evaluación:

A determinar por los profesores de la asignatura.


Referencias Bibliográficas Básicas:

1.- SAMUELSON-NORDHAUS (2002). “Economía” Decimoséptima edición. Ed. MacGraw-Hill. Madrid.

Referencias Bibliográficas Complementarias:

2.-BLANCO, J.M. y AZNAR, J. (2000). “Introducción a la Economía. Teoría y práctica”. 3ª Edición. Ed. MacGraw-Hill. Madrid.
3.- MANKIW, N.G. (1998). “Principios de Economía” 1º Ed. Ed. MacGraw-Hill. Madrid.
4.- MARTIN SIMON (2003). “Principios de Economía”. Ed. Pearson-Prentice-Hall. Madrid
4.- MOCHON, F. (2000). “Economía. Teoría y Política”. 4ª Edición. Ed. MacGraw-Hill. Madrid.
5.- SLOMAN, J. (1997). “Introducción a la macroeconomía”. 3ª Edición. Ed. Prentice Hall. Madrid.
Kodea: 15472
Lizentziatura: EAZL
Ikastaroa: 1.
Curriculum-Lerroa: --
Lauhilekoa: 1
Kreditoak: 4,5
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Ekonomi Eta Enpresa Zientzien Fakultatea


Irakasgaiko Programa
EKONOMIARAKO SARRERA


2007/2008
Ikasurtea


Maila
1.


Lizentziatura
ENPRESEN ADMINISTRAZIO ETA ZUZENDARITZA

Curriculum-lerroa/Irakasgai mota
EnborrezkoaSaila
EKONOMIA APLIKATUA V


2007/2008 ikasturtean irakasgaia ematen duten Irakasleak:

1. Inmaculada Astorkiza Ikazuriaga (euskera)
2. Ana Mª Ferrero Rodríguez
3. Ana González Flores
4. Vidal Ruiz EluaIrakasgaiaren helburuak (gehienez 6 lerro):

Teoria Ekonomikoarekiko lehen hurbilketa honek gaur eguneko ekonomia mistoen funtzionamendu eta gertakari ekonomikoen azalpen sinplifikatua eskaintzen ditu.
Funtsezko ekonomi kontzeptuak eta analisi ekonomikoaren tresnak ezagutzea eta bereganatzea izanik, bereziki, irakasgai honen helburua.


Ikasgai-zerrenda:

1.- EKONOMIAREN FUNTSAK
2.- MERKATUAK ETA ESTATUA EKONOMIA MODERNOAN
3.- ESKAINTZA ETA ESKARIAREN OINARRIZKO FUNTSAK ETA APLIKAZIOAK
4.- MAKROEKONOMIAREN IKUSPEGI OROKORRA
5.- IHARDUERA EKONOMIKOAREN NEURKETA
6.- KONTSUMOA ETA INBERTSIOA
7.- BIDERKARIAREN EREDUA
8.- BANKUAK, FINANTZA MERKATUAK ETA MONETA POLITIKAIkasgaiari dagozkion gaitasun espezifikoak:

Merkatuan parte hartzen duten agenteak eta sektore publikoaren funtzioak azaltzen dira gaur eguneko ekonomia mistoetan oinarrituz.
Ekonomiaren funtzionamenduaren azterketa merkatu mailan hasten da, eskaintza eta eskarien arteko harremanak eta hauen aplikazioak zehaztuz. Makroekonomia atalean, berriz, ekonomiaren funtzionamendu orokorra aztertzen da, oinarrizko kontzeptuetan eta adierazle ekonomikoen kalkulu eta erabilerari arreta berezia eskainiz (BEG, NE, etab.).
Makroekonomiako arazo garrantzitsuenak (inflazioa, langabezia, hazkunde ekonomikoa) eta hauek moneta eta fiskal politikarekin duten interdependentziazko erlazioak azaltzen dira.Irakaskuntza Metodologia:

Klase teorikoak, klase praktikoak.


Ebaluazio sistemak:

Irakasgai honetako irakasleak erabakitakoak.


Oinarrizko erreferentzia bibliografikoak:

1.-SAMUELSON P.A. eta NORDHAUS W.D.(1999) “Ekonomia” UPV-EHUren Argitalpen Zerbitzua. (16/e).


Erreferentzia bibliografiko osagarriak:

2.-BLANCO, J.M. y AZNAR, J. (2000). “Introducción a la Economía. Teoría y práctica”. 3ª Edición. Ed. MacGraw-Hill. Madrid.
3.- MANKIW, N.G. (1998). “Principios de Economía” 1º Ed. Ed. MacGraw-Hill. Madrid.
4.- MARTIN SIMON (2003). “Principios de Economía”. Ed. Pearson-Prentice-Hall. Madrid.
4.- MOCHON, F. (2000). “Economía. Teoría y Política”. 4ª Edición. Ed. MacGraw-Hill. Madrid.
5.- SLOMAN, J. (1997). “Introducción a la macroeconomía”. 3ª Edición. Ed. Prentice Hall. Madrid.